Sobre el blog

El blog desplega una exhaustiva visió retrospectiva de l'arquitectura catalana mitjançant els seus principals protagonistes: els arquitectes i la seva producció teòrica (articles i llibres). Tots els períodes històrics, des dels més coneguts i celebrats —com el Gòtic, el Modernisme o el Model Barcelona— fins als més desconeguts o castigats per l'oblit —com el Barroc, el Noucentisme o l'arquitectura de mitjans del segle XX—, s'exposen en detall mitjançant una extensa i completa Cronologia que rememora, arquitecte per arquitecte i text per text, els últims 1.012 anys (1006-2017) d'arquitectura nacional catalana.
En la mesura, però, que aquesta arquitectura pròpia ha participat sempre d'un context global molt més ampli, la Cronologia també inclou una notable mostra de referències internacionals —tant arquitectes com textos—, moltes de les quals han anat definint els punts d'inflexió més determinants en el transcurs de l'arquitectura universal al llarg dels segles. L'arquitectura catalana ha anat rebent aquestes influències forànies de manera dispar i, segons l'època, amb més o menys intensitat i amb més o menys rapidesa. Així doncs, la precisió de la Cronologia —any per any— serveix per a mesurar la velocitat amb la qual les influències internacionals han modificat l'evolució de l'arquitectura del nostre país.
Diversos relats relacionats amb la vida i obra de tots aquests arquitectes —tant dels catalans com dels forans i, de vegades, de manera interrelacionada—, així com transcripcions d'alguns d'aquests textos —des d'articles i entrevistes fins a manifestos i capítols de llibres—, queden recollits a la secció Arxiu d'Articles.
El blog és, en definitiva, una eina de difusió de la trajectòria històrica —iniciada ara fa 10 segles— d'una de les disciplines de la cultura catalana més reconegudes a nivell internacional: l'Arquitectura Catalana.

Jan